[ نکات مهم قبل از خرید ]

ممبر واقعی و آفلاین چیست ؟ در واقع اشخاصی هستند که فقط برای امتیاز عضو کانال شما میشوند – در این روش بازدید پایین است و ریزش هم بسیار پایین میباشد .

آیا ممبر آفلاین ریزش دارد ؟ ریزش ممبر واقعی و آفلاین از ۱۰ تا ۴۰ درصد [ با سرعت پایین – ریزش کند ] دیده شده .

زمان مورد نیاز برای انجام سفارش : زمان انجام سفارش ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت میباشد .