افزایش ممبر از روش پاپ آپ

[ نکات مهم قبل از خرید ]

افزایش ممبر از روش پاپ آپ

افزایش ممبر از روش پاپ آپ

روش پاپ آپ : برای اطلاع از نحوه انجام روش پاپ آپ به صورت کامل روی این لینک کلیک کنید نکته مهم : در روش پاپ آپ در زمان ممبرگیری نباید پست در کانال ارسال شود – زمانی که افزایش ممبر را مشاهده کردین در کانال خود سریعا پست گذاری را متوقف کنید تا پایان عضو گیری

آیا ممبر از روش پاپ آپ ریزش دارد ؟ تمامی روش های ممبر گیری ریزش دارند و ممبر های واقعی دارای قدرت تصمیم گیری بوده و در صورتی که از مطالب کانال رضایت نداشته باشند کانال را بی صدا کرده یا خارج خواهند شد ممبرهای دریافتی از روش پاپ آپ کاملا فعال  و واقعی هستند و نوع پست گذاری – زمان پست گذاری و موضوع پست های شما توسط این افراد دیده میشود و مشخص میکند ماندگار شوند و یا خارج شوند

سفارش ممبر پاپ آپ