[ نکات مهم قبل از خرید ]

ممبر واقعی گروه : در این روش افراد به صورت اجباری به گروه اضافه میشوند و فعالیت بالایی دارند و به دلیل نداشتن محدودیت ممکن است هر نوع فعالیتی در گروه انجام دهند .

آیا ممبر واقعی گروه ریزش دارد ؟ بله افراد قادر به تصمیم گیری به حضور و خارج شدن از گروه دارند و میتوانند گروه را ترک کنند – ریزش ممبر واقعی گروه بین ۳۰ تا ۶۰ درصد میباشد .

زمان مورد نیاز برای انجام سفارش :  زمان انجام سفارش ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت میباشد .